ساخت شیشه تیفانی با طرح گل

با تکنیک رنگ های کوره ای به زیبای نقاشی شده است . ابعاد کار ۱۱۲ * ۶۸ بوده و با دو جداره شیشه سکوریت نیز محافظت شده است .

این نوع شیشه برای دربهای ورودی ساختمان و یا دربهای داخلی بسیار مناسب بوده و زیبایی خاصی را در فضا ایجاد می نماید . هرچند این نوع شیشه قرنهاست که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد ولی متاسفانه در ایران این شیشه هنوز به درستی شناخته نشده است درحالیکه با تلفیق این تکنیک با طرحهای ایرانی می توان به زیبایی فضاهای معماری ایرانی را زینت بخشید .

این پروژه جهت شیشه های تزیینی درب ورودی در پروژه ای در دبی انجام شد که پس از ارسال در فضای مورد نظر نصب گردید .

شیشه تیفانی
شیشه تیفانی

شیشه تیفانی

مطالب مرتبط