ساخت تابلو تیفانی

تکنیک ساخت شیشه تیفانی یا معرق شیشه کاربردهای فراوانی دارد , درب , پنجره , آباژور و یا تابلوهای شیشه ای که همگی می توانند با این تکنیک ساخته و اجرا شوند . تابلو تیفانی با طرح گل آفتابگردان یکی از این دست ساخته هاست که می تواند نشانگر ظرافت و زیبایی این تکنیک باشد  . معرق شیشه که معادل فارسی تیفانی می باشد نشانگر تکنیک اجرایی آن نیز هست . برش قطعات شیشه بر اساس یک طرح شماره گذاری شده آغاز ساخت شیشه تیفانی است.

تابلو تیفانیپس از آن قطعات باید در کنار هم مونتاژ شوند و این کار با ساب زدن لبه های شیشه است تا علاوه بر ثابت شدن قطعات در محل خود , تیزی لبه های شیشه نیز گرفته شود .

تابلو تیفانیسپس قطعات کوچک شیشه به خوبی در کنار هم مونتاژ می شوند و طرح را تکمیل می کنند . استفاده از شیشه های رنگی در این طرح توانسته است به زیبایی آن بیافزاید .

تابلو تیفانیدر مرحله بعد نوارهای نازک مسی ( کاپر فویل ) دور لبه شیشه پیچیده می شوند تا در مرحله بعد بوسیله لحیم کاری به یکدیگر متصل شوند .

تابلو تیفانیلحیم کردن قسمتهای مسی توسط قلع و با ابزار هویه انجام می شود تا شیشه ها کاملا به یکدیگر متصل شوند . هر دو سمت کار لحیم می شود تا شیشه استحکام لازم را داشته باشد .

تابلو تیفانیپس از اتمام کار آن را می شوییم و در صورت تمایل قسمتهای لحیم شده را پتینه می کنیم . پتینه قلع نقره ای رنگ را به مسی و یا مشکی تبدیل کرده تا خطوط با شیشه ها همبستگی بیشتری پیدا کند .

کار نهایی می تواند به عنوان یک تابلو بر روی دیوار نصب شود و یا در قابی قرار گیرد که بتوان آن را نور پردازی نیز نمود .

تابلو تیفانی

مطالب مرتبط