زیبایی نتاقض؛ هنر مدرن در اتاق‌های سنتی

فرقی نمی کند که چه سلیقه ای دارید چون تناقض بصری یکی از عوامل مهمی است که خانه شما را جالب و جذاب می کند. در واقع همین تناقض ها باعث برانگیخته شدن حواس مختلف بدن می شود.

به شما مثال هایی را معرفی می کنیم که در قالب آن، هنر مدرن، روح تازه ای به اتاق های سنتی بخشیده است.

یک نقاشی دایره ای شکل صورتی که بسیار هم ساده است تضاد قابل توجهی برای دیوار سبز این اتاق خواب سنتی بوجود آورده است.

در این فضا که بسیار هم مردانه به نظر می رسد یک نقاشی برجسته انتزاعی در تضاد کامل با کاغذ دیواری و فرش اتاق است.

تناقض بصریاین صفحه منور و همچنین صندلی حبابی که بیشتر شبیه یک اثر هنری است تا مبلمان، درست در نقاط مقابل فضای چوی اتاق قرار دارد.

گل های برجسته قرمز رنگ روی پس زمینه مشکی، تمام توجه را در این اتاق غذاخوری خنثی جلب می کند.

در این اتاق کلاسیک یک نقاشی انتزاعی، هم حرکت و هم انرژی به  فضای بدون روح اتاق بخشیده است.

اینجا یک اتاق نشیمن کلاسیک است که چندان هم مورد توجه اعضای خانواده نیست اما یک اثر هنری مشکی و قرمز که در گوشه ای از اتاق قرار داده شده فضای یکنواخت اتاق را شکسته است.

این تابلوی نقاشی خشن فضای اتاق نشیمن کلاسیک را کاملا تحت الشعاع قرار داده است.

استفاده از این تابلوی نقاشی بزرگ که به دیوار تکیه داده شده یک ابتکار عجیب و غیر منتظره در این اتاق غذاخوری کلاسیک است هر چند که رنگ این تابلو با رنگ غالب محیط همخوانی دارد.

یک عکس دیجیتال بزرگ فضایی مدرن به این اتاق که در مرز سنت و مدرنیسم گرفتار است بخشیده است.

بدون تردید این عکس پرسنلی سیاه و سفید با قاب ساده اش، نقطه توجه این اتاق کاملا سنتی است.

مطالب مرتبط