رنگ هفته رنگ سبز

قصد داریم هر هفته درباره یک رنگ خاص صحبت نماییم امروز می خواهیم درباره رنگ سبز و نحوه رنگ آمیزی محیط برنگ سبز صحبت نماییم . رنگ سبز رنگ طبیعت و شادی می باشد که کاربرد های زیادی می تواند در تعیین دکوراسیون برای شما داشته باشد

رنگ سبزطیف های رنگ سبز زیاد می باشد و از شماره رنگ های مختلفی ساخته شده است و از زرد بسمت تیره حرکت می نماید همانطور که در عکس می بینید طیف های سبز کلی  سبز براق سبز شانس زمرد دریاچه رنگ های مورد استفاده خواهد بود

رنگ سبزمی توانید از رنگ سبز کلی در مناطق بیرونی خانه نیز استفاده نمایید این رنگ ها در اکثر مناطق و رنگ ها مناسب بنظر امده و براقیت و شفافیت خاصی خواهد داشت همچنین رنگ دیوار سفید استفاده شده است تا انعکاس این رنگ سبز بروی این دیوار رنگ سبزی نیز به دیوار بدهد

در این اتاق نیز از رنگ و طیف آبی استفاده شده است همچنین از رنگ سبز کلی بروی صندلی ها و رو بالشی ها استفاده شده است در کل رنگ بندی مناسب ارائه شده است

رنگ سبز

بعضی از رنگ ها را انتظار ندارید در اتاق های خاصی ببینید نمونه ان رنگ سبز در اتاق نهارخوری می باشد شما می توانید با تغییر رنگ های کوچکی در این اتاق دکوراسیون خانه خود را تغییر دهید

یک جزیره سبز در میان خانه جالب نیست همانطور که در عکس مشاهده می نمایید در وسط خانه از یک دست کابینت با کانتر استفاده شده است که با رنگ سبز کلی رنگ آمیزی شده است

در این طرح نیز از رنگ سبز برای رنگ آمیزی استفاده شده است و درب های اتاق ها با این رنگ طرح شده است

رنگ سبز

با استفاده از قطعه سنگ های سبز نیز می توانید دکوراسیون زیبایی برای اتاق خواب خود ایجاد نمایید

رنگ سبز

در این طرح نیز از کاشی های سبز رنگ استفاده شده که نمای زیبایی را به ایوان خانه داده است

مطالب مرتبط