رنگ سفید در دکوراسیون

سفید رنگی  کاملا قابل اعتماد است باعث می شود فضا بزرگتر روشن تر و شفاف تر بنمایش در بیاید و دیگر نگران انتخاب رنگ نخواهید بود اما یک اتاق خواب سفید برای چیدمان سخت خواهد بود اینکه چگونه بتوانید دکوراسیونی مناسب یک خانه سفید انتخاب کنید در زیر توضیح داده می شود

اتاق خواب سفیداستفاده از سبزیجات و منابع سبز می تواند در اتاق بسیار گیرا باشد برگ ها و گل ها منابع طبیعی بسیار زیبایی هستند که با دیدن انها روحیه مضاعفی خواهید گرفت این باعث هرچه زیباتر شدن محیط اطراف گرم تر شدن محیط سفید خانه شما خواهد شد

اتاق خواب سفیداسکاندیناوی ها اعتقاد دارند که رنگ سفید رنگ مناسبی برای خانه نیست اما این رنگ باعث هرچه زیباتر شدن و پرنور تر شدن خانه می شود بطوریکه محیط جذاب تر بنظر می آید همچنین استفاده از طرح چوب و مبلمان های خاکستری باعث شده که خانه رنگ بهتری داشته باشد

اتاق خواب سفیداین یک خانه بسیار زیبا می باشد که بسبک ساده ای اراسته شده است و کتاب ها و قفسه های کتاب بخوبی در ان جا داده شده اند یک فرش گلیم مانند  نیز به این اتاق حال و هوای اسکاندیناوی داده است

  اما استفاده از مبل و دکورهای زیبا به این اتاق گرمای خاصی بخشیده شده است

اتاق خواب سفیدمی توانید با رنگ چوب نمایی زیبا به خانه هایی با رنگ سفید بدهید خانه های سفید رنگ سرد هستند و نیاز به رنگ های گرم برای اثر بخشی بیشتر دارند  در این نما نیز از طرح اجر و یک گلیم در جایگاه فرش با صندلی راحتی و کوزه های مختلف استفاده شده است که همه احساسی هنری و زیبا به خانه داده است

اتاق خواب سفیدمی توان برنگ سفید شخصیت داد و از سفیدی زیاد و یا سادگی ان جلوگیری نمود استفاده از تکسچر نیز می تواند بسیار مهم و مفید باشد در این اتاق هم از یک دیوار زیبا استفاده شده است

مطالب مرتبط