رنگ بژ در دکوراسیون داخلی-قسمت دوم

اجازه دهید رنگ های امروزی داخل دکوراسیون شما بشوند این رنگ ها دارای انرژی و تحرک هستند رنگ های مدرن در هم آمیخته که مقیاس هایی عمیق  دارند در ذهنتان این مورد را نگه دارید که رنگ های ساده رنگ هایی هستند که زیر تن اصلی رنگ می باشند یکی از انتخاب های اشتباه انتخاب مبل و دکوراسیون برنگ بژ بهمراه دیوارها درکنار هم می باشد این نوع از انتخاب مناسب نیست و بهتر است این گونه رنگ بندی ها را انتخاب ننمایید با افراد زبده در رنگ آمیزی مشورت نمایی تا بتوانند رنگ بژ اصلی را بشما نمایش دهند.

رنگ بژ در دکوراسیون داخلییکی از انتخاب های مناسب برای دکوراسیون انتخاب رنگ سیا ه وسفید در کنار رنگ بژ می باشد با استفاده ازاین رنگ ها شما می توانید اطراف و دکوراسیون خانه خود را بولد و مهم جلوه دهید و کنتراست ان را بالا ببرید همانطور که در عکس نیز مشاهده می نمایید از رنگ های سیاه و سفید در مبلمان و دیواره ها استفاده شده است که این خود توانسته هارمونی رنگی زیبایی در این خانه ایجاد کند.

رنگ بژ در دکوراسیون داخلیارتباط رنگ های زرد و طیف رنگی زرد با آبی بسیار نزدیک هست بنابراین باعث شده مدت ها این مورد ، مورد توجه طراحان دکوراسیون داخلی قرار بگیرد با استفاده از رنگ بژ و رنگ آبی می توانید طراحی رنگی بسیار زیبایی داشته باشید این مورد می تواند از جهت های مختلفی مورد توجه افراد قرار بگیرد لوکس بودن یک دکوراسیون نیز می تواند از رنگ هایی که در آن استفاده شده نشئت بگیرد که این خود نیز بسیار مورد توجه می باشد.

رنگ بژ در دکوراسیون داخلیمی توانید از رنگ های دیگر نیز برای در هم امیختن با بژ استفاده کنید رنگ هایی مثل طوسی و آبی بسیار رنگ هایی مناسب هستند از سلیقه خودتان هم می توانید استفاده کنید ترکیب رنگی را از سه رنگ بالاتر نبرید.

رنگ بژ در دکوراسیون داخلیرنگ بژ در دکوراسیون داخلی-قسمت اول

مطالب مرتبط