رنگ بندی ونقش آن در دکوراسیون

یکی از نیازهای همه ما راحتی و اسانی در منزل می باشد و یکی از مواردیکه این نیاز را برطرف خواهد کرد استفاده از رنگ ها در تولید منزلی ساده زیبا و شیک می باشد در فصول مختلف رنگ ها نقش های مختلفی را بازی خواهند کرد با استفاده از رنگ ها می توانید طرح و نقشی متناسب با فصل های مختلف در محیط خانه خود ایجاد نمایید.

خانه را مطالعه نمایید و نحوه ورود نورها را چک نمایید یکی از موارد بسیار مهم در تعیین رنگ ها در منزل انتخاب نورها رنگ ها و تلفیق انها برای ایجاد طرحی جدید می باشد رنگ ها تغییرات جدیدی ایجاد خواهد کرد و در دکوراسیون منزل شما تغییرات اساسی بوجود خواهد اورد.

رنگ ها در دکوراسیونیک ورودی مثبت اندیشانه بسازید

از ابتدای ورود به خانه درب ها و ورودیه منزل می بایست زیبا طراحی گردد اگر ورودیه منزل با دقت و رنگ صحیح انتخاب گردد این باعث احساس حسی شاد و زیبا در منزل خواهد شد و افرادیکه برای اولین بار وارد منزل شما شوند احساس ارامش پیدا می نمایند.

رنگ ها در دکوراسیونرنگ ها در دکوراسیونزاویه ها را با رنگ بپوشانید

کوچک کردن زاویه ها با رنگ های مختلف باعث زیباتر شدن و یکنواخت تر شدن و از بین رفتن گوشه ها و زوایا در خانه شما خواهد شد.

رنگ ها در دکوراسیونرنگ دیوارها را بشکلی انتخاب نمایید که نور را به بهترین نحو در خانه پخش نماید پنجره ها باعث افزایش نمای منزل شما خواهند شد نور پردازی اتاق ها نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید.

رنگ ها در دکوراسیوناز رنگ برای کوچک و بزرگ کردن نواقص استفاده نمایید

همانطور که در عکس نیز مشاهده نمایید از رنگ بنفش و کرم برای تلفیق رنگ ها در خانه استفاده شده است میکس این رنگ ها  جلوه ای خاص به منزل شما خواهد داد و  همچنین توجه را از نواقص منزل از بین خواهد برد.

رنگ ها در دکوراسیوناز رنگ ها برای ایجاد یک مسیر مجازی استفاده نمایید

در صورتیکه از رنگ ها بصورت صحیحی در دکوراسیون استفاده نمایید چشمان افراد بین رنگ ها چرخیده و بدنبال ادامه این تنوع رنگ و ترکیب خواهند گشت این باعث می گردد جذابیت خاصی در محیط خانه خود داشته باشید.

رنگ ها در دکوراسیون

مطالب مرتبط