دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز

نصب آینه های عمودی برنز در کنار سنگهای تراولتن تیره زیبایی خاصی به لابی برج های شیک میدهد.

در زیر نمونه ای از آینه های نصب شده در فضای لابی را ملاحظه میکنید که بسیار با محیط پیرامون خودش همگون است .

دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز

مطالب مرتبط