دکوراسیون داخلی برنگ سبز-قسمت اول

تابحال رنگ های مختلفی را در دکوراسیون داخلی منازل تست کرده ایم شاید بهتر است نوبت به رنگ سبز نیز برسد این رنگ حالت خاصی را برای خانه شما ایجاد خواهد کرد می توانید تست کنید طیف های سبز نتنها باعث سبزی و لطافت خواهد شد بلکه موجب هارمونی و آرامش نیز می گردد یک تون از رنگ است که باعث ایجاد حس تازگی در خانه شما خواهد شد این نوع از سبز بسیار خاص و جالب می باشد و بسیار نیز مورد استفاده خواهد بود شاید سبز زیتونی رنگ مورد استفاده شما خواهد بود

دکوراسیون سبزمی توانید زرد و سبزرا با هم تلفیق کنید این دو رنگ از یک طیف هستند بنابراین تلفیق آنها نیز جالب خواهد بود این مدل دهه ۱۹۷۰ بوده و استفاده از طرح های مختلف نیز باعث هرچه بهتر شدن مناظر در اینجا شده است

دکوراسیون سبزمی توانید همانند این طرح از سبز و سفید در کنار هم استفاده کنید  سبز البته همیشه یک رنگ مناسب برای سرویس بهداشتی می باشد که می توانید از آن استفاده کنید می توانید از سبز تیره تر نیز برای دکوراسیون استفاده کنید این رنگ سبز باعث می شود خانه شکل جالب تری داشته باشد

دکوراسیون سبزتمامی سبزهای موجود در طبیعت هم روشن نیستند حتما نباید روشن و تمیز باشد می توانید مقداری نیز خاکستری در رنگ ها داشته باشید این رنگ سبز در دو تخت پخش شده است.

دکوراسیون سبزدر این دکوراسیون نیز دیوارها به رنگ سبز تیره طراحی شده و از گیاهان سبز رنگ دیگر نیز برای هرچه زیباتر شدن خانه استفاده شده است البته این طرح ها برای خود نمایی بسیار جالب دارند.

دکوراسیون سبزرنگ سبز ساده و روشن نیز بسیار جذاب است همانطور که در این خانه نیز مشاهده می کنید از این رنگ سبز ساده استفاده شده که در نوع خود نیز جلب توجه می کند بسته به نظر شما می توانید از طیف های مختلف استفاده کنید.

دکوراسیون داخلی برنگ سبز-قسمت دوم

مطالب مرتبط