دوازده روش برای تزئین و بهتر کردن اتاق-قسمت آخر

روش نهم : تغییر در مقیاس 

چقدر خوب بنظر می رسید  اگر می توانستیم یک فیل را از فروشگاه خریداری کرده و آن را به اندازه ای کافی کوچک کرده و به اتاق خواب خود می بردیم . بنابراین نسبتها و مقیاس ها همیشه برای ما اهمیت داشته اند.

قاب آینه ی آفتاب سوخته به طرز جالبی فضای دیوار اتاق را پر کرده است در حالی که مقداری شن و ماسه در زیر آن قرار داده شده است. آنها منحصرا ناچیز تلقی می شوند و اگر تعداد آنها بیشتر بود چیدمان زیباتری را به وجود می آورد.

تزئین و بهتر کردن اتاقروش دهم : اضافه کردن لایه ها و چراغ های روشنایی 

در محل نشستن در این آشپزخانه از سنگ های روشن و زیبا استفاده شده است. و آثار هنری در آن هایلایت شده است و فضای داخلی کابینت ها از نور پردازی زیبایی بهره برده است . لوازم روشنایی مرکزی( لامپ تنها) هرگز نمی توانست این نور پردازی و زیبایی را در این آشپزخانه به وجود آورد.

متخصصان لایه هایی از روشنایی را ایجاد می کنند که نور به طور متنوع و زیبا و مساوی در اتاق پخش شود. و اتاق را به میزان مناسب روشن کند. انتخاب یک نقطه کانونی و شاید یک نقطه کانونیه ثانویه می تواند به برجسته شدن اشیای داخل اتاق و روشنایی عمومی و کلی وسایل اتاق کمک بی شائبه ای کند.

 روش یازدهم : پر رنگ کردن ( بولد کردن ) 

ویژگی و خصوصیتی که یک فضا را بزرگ جلو می دهد این است که خودتان طوری چیدمان را قرار دهید که همه چیز در جای مناسب خودش باشد و فضای پرتی ایجاد نکنید.

ترکیب عناصر مختلف برای نمایش دادن است. مثلا صندلی عثمانی غیر متعارف با فضای اتاق است. یا کتابخانه سبک و کم حجم و لوستر بزرگ فضای اتاق را دگرگون می کند . اما استفاده از وسایل متعارف می تواند فضای اتاق را زیباتر جلوه دهد.

تزئین و بهتر کردن اتاقروش دوازدهم : چشم پوشی از اصول به نفع خلاقیت 

داشتن برخی دستورالعمل ها و راهنمایی ها به مردم یک نقطه شروع مناسب  برای تجهیز و تزئین منزل می دهد . حتی اگر برخی از آنها برای فضای اتاق مناسب نباشند.

اتاقی که خیلی دقیق طراحی شده همیشه در زندگی مدرن راحتی به وجود نمی آورد و ممکن است شما با کمی تغییر و خلاقیت بتوانید یک آرایش هنری جدید را به اتاقتان هدیه کنید .

تزئین و بهتر کردن اتاق

دوازده روش برای تزئین و بهتر کردن اتاق-قسمت اول

دوازده روش برای تزئین و بهتر کردن اتاق-قسمت دوم

مطالب مرتبط