ده عنصر در آپارتمان های به سبک پاریسی-قسمت دوم

عنصر سوم : در نظر گرفتن کف پوش

الگوی پارکت با استفاده از چوب جنگلی در اغلب آپارتمان های پاریسی دیده می شود .کفپوش پارکت اغلب از قطعات در مقیاس کوچک تشکیل شده است و می تواند تزئینات جالبی را از دوران امپراتوری دوم فرانسه را در ذهن بیننده تداعی کند . سبک های معاصر هم تقریبا شبیه به سبک آپارتمان های قدیمی است .

با پیشرفت در چاپ دیجیتال بسیاری از کاشی های چینی تخت مانند چوب های امروزی وجود دارد . اگر شما نیاز یا تمایل به یک نگاه معاصر دارید می توانید از کاشی های تخت با الگوی ماهی مانند استفاده کنید .

ده عنصر در آپارتمان های به سبک پاریسیعنصر چهارم : نصب گچ بری های مزین

گچ بری های مستطیل شکل سقف ها و قالب ریزی چهار گوش لبه قرنیس معمولا در آپارتمان های کلاسیک پاریسی دیده می شود . آنها در این کار یک سبک جدید به وجود آورده اند .

در این نوع گچ بری میان بر های ارزان قیمتی هم وجود دارد . به عنوان مثال شما می توانید ظاهر گچ را با استفاده از یک فوم ترنجی به سبک کلاسیک نزدیک کنید و همچنین گزینه های قالب ریزی و سازه پوست و چوب وجود دارد.

ده عنصر در آپارتمان های به سبک پاریسیعنصر پنجم : استفاده از آثار هنری برجسته در محل

پاریس دارای چنین سنت بزرگی از هنرمندان خود است و آثار هنری آن فرهنگ بالای این کشور را جهانیان نشان می دهد .

آزادانه آرامش را با انواع هنر احساس کنید . پرتره های مدرن و نقاشی های سنتی در اپارتمان های پاریسی به وفور یافت می شود و شما می توانید انواع گالری ها را در پاریس بیابید.

ده عنصر در آپارتمان های به سبک پاریسی

ده عنصر در آپارتمان های به سبک پاریسی-قسمت اول

ده عنصر در آپارتمان های به سبک پاریسی-قسمت آخر

مطالب مرتبط