درب های کشویی که عاشقشان خواهید شد-قسمت اول

دارید درباره در کشویی که کمتر جا بگیرد فکر می کنید؟ یک نگاهی به این ۱۰ نمونه کاربردی بیاندازید.
یک در کشویی مخفی شونده می تواند نکته اصلی در طراحی باشد، که فضای با ارزشی را با جمع شدن خود در یک شیار باز می کند تا ارتباط و حریم خصوصی بین اتاق ها را وقتی که نیاز است به وجود آورد.
در اینجا ۱۰ روش استفاده از درهای کشویی برای بهتر کردن اتاق آورده شده است
 
از آششفتگی راهرو جلوگیری کنید.
 یک راهرو شلوغ با تعداد زیادی از درهای ارتباط دهنده و قفسه ها، اصلی ترین مکان برای یک در کشویی است.
همانطور که در این تصویر نشان داده شده، با سر خوردن آرام در به داخل شیار دیوار اجازه دسترسی به اتاق آن طرف را می دهد، یک در کشویی چیزی نیست که بتوانید با پا یا ضربه زدن آن را باز کنید، اجازه گردش بهتری را در خانه می دهد و فضای بیشتری را در یک ورودی شلوغ فراهم می کند
 با یک رنگ خاکستری و طراحی ساده و بدون پیچیدگی، این در زیبا به طور ظریفی خود را به طراحی داخلی سبک اسکاندیناویایی این راهرو غالب کرده است.
یک نگاهی به برشور این در بندازید و طرح و رنگی از آن را انتخاب کنید که با دکوراسیون موجود شما هماهنگ باشد تا مطمئن شوید خانه شما ظاهری زیبا پیدا می کند
 
یک فضای انعطاف پذیر ایجاد کنید.
این پذیرایی و آشپزخانه بزرگ و باز، قرار بود دو فضای مجزا باشند. به کار گیری در کشویی بزرگ و بلند بین این دو فضا باعث شد که در عین واحد به طراحی اصلی خود نیز برگردد، با دری که به جای دیواری قرار دارد که در طراحی اولیه وجود داشت
با بزرگ کردن چارچوب در، تا سقف و نزدیک کردن آن تا حد ممکن به دیوارها (در را جفت کنید تا این امکان باشد)، دو فضای موجود وقتی که درها باز شوند تقریبا به طور کامل باز و آزاد هستند
 طراحی
این تصویر، دید از سمت دیگر در هاست
 
از برجستگی رنگ استفاده کنید.
چون درهای کشویی به این شکل هستند که “یک لحظه آن را می بینید، بعدش نمی بینید.” که استفاده از این ویژگی می تواند برای بازی با رنگ ها در فضای داخلی جالب باشد، حس یک فضا را در یک چشم به هم زدن از رسمی به خودمانی تغییر دهد.  
مطالب مرتبط