درب شیشه ای - تیفانی

نام محصول : شیشه تزیینی درب ورودی طرح طاووس

 

کد محصول : Dt50

مشخصات محصول :

ابعاد : ۶۰*۱۸۰ سانتیمتر

شیشه دست ساز تیفانی سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد :  درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه تزیینی درب ورودی طرح گل

 

کد محصول : Dt51

مشخصات محصول :

ابعاد : ۲۰۰*۸۰ سانتیمتر

شیشه دست ساز تیفانی

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد :  درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه تزیینی درب لابی با طرح گلهای فانتزی

 

کد محصول : Dt52

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۶۰*۵۰ , ۱۲۰ * ۸۰ سانتیمتر

 شیشه دست ساز تیفانی

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان و دربهای بادبزنی

موارد کاربرد :  درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه تزیینی درب سالن

 

کد محصول : Dt53

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۲۰*۶۰ سانتیمتر

شیشه استین گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد :  درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه تزیینی درب ورودی با طرح مدرن

 

کد محصول : Dt54

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۲۰*۸۰ , ۱۴۰*۳۰

شیشه دست ساز

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد :  درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

 

نام محصول : شیشه تزیینی درب با طرح انتزاعی

 

کد محصول : Dt55

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۲۰*۸۰ سانتیمتر

شیشه استین گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد :  درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه تزیینی درب با طرح کلاسیک گل

 

کد محصول : Dt56

مشخصات محصول :

ابعاد :  ۱۲۰*۸۰ سانتیمتر

شیشه استین گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد :  درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

مطالب مرتبط