خط سیر در طراحی رستوران

در رستوران ها نیز همانند طراحی کافی شاپ ها، باید به دنبال ایده یا خط سیر در طراحی بود؛ به طوری که تمام اجزا و جزئیات از یک منبع نشات بگیرند تا بتواند فضایی یکدست را در ارتباط با یکدیگر تداعی کند. (در این خصوص به قسمت طراحی کافی شاپ مراجعه شود.) در رستوران ها نمایش گوشه ای از پخت غذا به مراجعه کنندگان با در نظر گرفتن دیوار شیشه ای یا بدون آن در عین جذابیت می تواند نشانگر شفافیت و احترام به مشتریان باشد که موجب افزایش اعتماد در مشتریان خواهد شد.

طراحی رستوران رعایت سلسله مراتب و توجه به آن در طراحی داخلی و دکور رستوران ها نیز از جمله مواردی است که توجه زیادی را می طلبد. به این معنی که از بدو ورود تا لحظه خروج مشتریان باید مورد مطالعه قرار گیرد و نیازهای آنان بررسی شود تا به بهترین شکل ممکن بتوان پذیرایی شایسته ای از آنان به عمل آورد.

مطالب مرتبط