حس نیمه تاریک در خانه-قسمت دوم

راه چهارم : استفاده از پارچه مناسب

پارچه های اثاثیه منزل نیازی به رنگ های خیلی شاد ندارن حتی رنگ های تیره هم می تواند با رنگ های تیره ی اتاق ارتباط برقرار کند . الگوی رنگ خاکستری در این نیمکت ممکن است به پس زمینه یک دیوار خاکستری بژ با نور کم رنگ تناسب داشته باشد . شما می توانید با انتخاب رنگ تیره مناسب اتاق را به بهترین نحو ممکن تزئین کنید .

حس نیمه تاریک در خانهراه پنجم : کاهش حجم وسایل

با استفاده از رنگ های سیاه و سفید در بزرگترین واحد خانه یعنی آشپزخانه شما می توانید حجم وسایل داخل آن را کمتر جلوه دهید . تکنیک باز بودن آشپزخانه و استفاده از رنگ سیاه و سفید برای لبه های کابینت می تواند از دید چشمی حجم وسایل را حداقل نشان دهد .

حس نیمه تاریک در خانهراه ششم : تغییر در چشم انداز

همیشه نگذاشتن وسایل بزرگ مطلوب نیست ، گاهی می توان با تغییر در نسبت آنها یا رنگ آنها به میزان قابل توجهی چشم انداز اتاق را تغییر داد . در اینجا میز وسط آشپزخانه همرنگ با سقف و کابینت ها است ، رنگ زیر میز با رنگ زیر کابینت ها هماهنگی دارد .

حس نیمه تاریک در خانهراه هفتم : کم کردن تعداد ستون های خانه

ستون های تیره رنگ با در طبقه و فاصله مناسب انها از همدیگر زیبایی خاصی را به خانه داده است و همچنین دیوار روبروی آن  که رنگ سفید بر خود می بیند با رنگ تیره ستون ها تناسب خوبی را ایجاد کرده است .

حس نیمه تاریک در خانهراه هشتم : پنهان کردن تلویزیون

یکی از ایتم هایی که شما می توانید توسط آن وسایل اتاق را استتار کنید این است که مثلا تلویزیون را جلوی یک دیوار سیاه رنگ قرار دهید . این طراحی توسط سوزان دیانا انجام شده است که از طرفی نور به اندازه کافی به داخل اتاق بیاید و از روشنایی اتاق کاسته نشود.

حس نیمه تاریک در خانهراه نهم : بازی با جلوه های رنگ قسمت بیرونی منزل

درست مثل دیواره های داخلی تیره ، قسمت بیرونی آن نیز با رنگ تیره زیبایی خاصی را به خود می گیرد . این خانه در ایالت کبک کانادا واقع شده است و دودکش و بالکن خانه هنوز هم سبکی سنتی خود را حفظ کرده است .

حس نیمه تاریک در خانهراه دهم : حیات خلوت باز

به دور از محدودیت فضا و حصار تاریکی به نظر می رسد حیات خلوت این خانه حس سر زندگی و امید را به ساکنان آن منتقل می کند و رنگ های تیره در دیواره های آن خود را به نمایش در آورده اند .

حس نیمه تاریک در خانهحس نیمه تاریک در خانه-قسمت اول

مطالب مرتبط