۶ جایگزین کاملا تازه برای شیشه های مات

به دنبال جایگزینی برای شیشه های مات میگردید؟! در این مقاله انواع شیشه های طرح دار و مدرنی که میتواند هم نور را عبور دهد و در عین حال حریم خصوصی تان را حفظ کند به شما معرفی میکنیم.
شیشه های مات با ظاهری غیرشفاف ولی عبور دهنده نور می توانند مصالحی بسیار کاربردی در نوسازی باشند. شاید می خواهید یک اتاق را به دو قسمت تقسیم کنید و یا بخشی از سرویس بهداشتی را از بقیه آن دستشویی جدا کنید، شاید در شیشه ای کابینت را ترجیح می دهید ولی نمی خواهید ظروف درهم پشتش مشخص باشد.
تنها مشکل آن است که مهم نیست چقدر با ظرافت این آینه ها را به کار بگیرید، شیشه های مات دمده و شلخته به نظر می رسند. خبر خوب آن است که چندین گزینه جایگزین جدید وجود دارد که همان کارها را انجام می دهند ولی ده برابر ظاهر بهتری دارند.

شیشه راه راه

شیشه های راه راه که با خطوط منظم و برآمده روی سطح شیشه (مثل این) طراحی شده اند، شیشه ای مطلوب برای درب های شیشه ای و همچنین پارتیشن بندی است.

شیشه شیاردار
شیشه شیاردار، مثل شیشه راه راه که برآمده هستند، الگوهایی مقعر دارد.

شیشه سیمی
با وجودی که شیشه سیمی در گذشته به سبب دوام بالایی که دارد برای مدارس و ادارات استفاده می شد سیم از خرد شدن آن هنگام شکستن جلوگیری می کند حتی می تواند در خانه ها کنونی ظاهری خیلی زیبا داشته باشد.
شیشه سیمی توری شکل

اگر گزینه قبلی با ذائقه شما نمی سازد ولی ایده آن را دوست دارید، می توانید همتای سنتی آن یعنی شیشه سیمی توری شکل را مد نظر قرار دهید.

بلوک های شیشه ای

برای اضافه کردن حس و حالی قدیمی، می توانید بلوک های شیشه را استفاده کنید، نشانی از معماری دهه ۸۰ که بازگشتی خوشایند خواهد بود.

شیشه الگودار
برای کمی نظم کمتر، شیشه الگودار و الگوهای شبیه به پوست درخت آن می تواند راهکاری باشد که شما در خانه های مدرن به دنبال آن هستید.
مطالب مرتبط