تغییر دکوراسیون پله ها-قسمت اول

پله ها قسمت بسیار مهمی از تازه سازی دکوراسیون خانه می باشند یکی از قسمت های خانه که می بایست به نوسازی ان توجه داشته باشید تمامی پروژه های تغییر دکوراسیون قسمتی از ان صرف تزئین و زیبا کردن پله های خانه می شود زیرا بخصوص در خانه هایی که پله و دوبل هست پله ها قسمت بزرگی از خانه را تشکیل می دهد و بسیار در چشم هستند برای همین می بایست توجه ویژه ای به ان بشود بنابراین همواره می بایست توجه خاصی به این قسمت از خانه داشته باشید و ان را جا نیندازید.

دکوراسیون پله هاجابجا نکنید نوسازی کنید یکی از بهترین روش هایی که می توانید برای تازه سازی راه پله خانه استفاده نمایید دوباره سازی ان می باشد می توانید با رنگ کردن پله ها انرا نوسازی کنید البته نرده ها را رنگ نکنید می توانید برای نرده ها از شکل تازه ای استفاده کنید مثلا استفاده از چوب می تواند انتخاب مناسبی باشد می توانید چوب تازه ای برای ان بکار ببرید.

دکوراسیون پله هابراساس بودجه تان تصمیم گیری نمایید یکی از تصمیماتی که می بایست در طراحی یک راه پله بگیرید رنگ ان است انتخاب رنگ می بایست با دقت انجام شود رنگ را بر اساس دکوراسیون خانه انتخاب نمایید و چیزی را از قلم نیندازید.

دکوراسیون پله هایکی دیگر از راه ها که کاملا ارزش مند می باشد تغییر طرح راه پله و جنس ان می باشد می توانید راه پله چوبی را اهنی و یا تغییر رنگ چوب و اهن بدهید این می تواند انتخاب مناسبی برای راه پله شما باشد می توانید انرا از حالت قدیمی نیز به حالت جدید تغییرحالت بدهید و این می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.

دکوراسیون پله هاالبته جنس نیز مهم می باشد رنگ های چوبی و جنس چوب قدیمی تر هستند اما امروزه نیز استفاده زیادی دارند و می توانید از انها در دکوراسیون خود استفاده نمایید.

دکوراسیون پله هاتغییر دکوراسیون پله ها-قسمت دوم

مطالب مرتبط