تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی

سقف ها بنابه رنگ، ارتفاع از کف، نور پردازی و داشتن بعد یا تخت بودن، تاثیر به سزایی بر درک فضایی دارند. با توجه به سبک طراحی می توان با بهره گیری از عناصری همچون تقارن، تعادل، توازن، ریتم، تکرار، نقطه گذاری، حجم سازی، کادر بندی و خط کشی فضای یکنواخت و چهار گوش سقف ها را به فضایی دلپذیر، زیبا و القا کننده تبدیل کرد.

تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلیرنگ های روشن به بزرگتر جلوه دادن فضا کمک شایسته ای می کنند. ایجاد خطوط منحنی می تواند شکست فضایی ایجاد کند و نقش عمده ای در سیالیت سقف از نظر بصری داشته باشد. وجود کانپست و ایده کلی برای طراحی سقف های بزرگ امری اجتناب ناپذیر است تا بتوان به هارمونی و هماهنگی و تناسب اجزای مختلف به کار رفته در آن نزدیکتر شد.گاهی بنا به لزوم تفکیک فضایی، ایجاد شکستگی و تغییر بٌعد در سقف می تواند نقش یک دیوار را برای جدا سازی ایفا کند. نور پردازی های سقفی با در نظر گرفتن کاربری فضا تعیین می شوند و شدت و اندازه و رنگ آنان در فضاهای مختلف متفاوت خواهد بود. فراموش نکنیم که سقف در کنار دیوار و کف یکی از سه عنصر اصلی تشکیل دهنده فضاست که توجه به آن در طراحی و دکوراسیون نباید مورد غفلت واقع شود.

مطالب مرتبط