با بزرگترین پنجره استیند گلس جهان آشنا شوید-قسمت دوم

در سال ۲۰۱۴، از طرف مجموعه کارگاه های جادسن درباره کار جدیدی با او تماس گرفته شد که در آن ساخت بزرگترین پنجره استیند گلس یک-تکه جهان برای کلیسای رستاخیز در لیوود کانزاس به مناقصه گذاشته شده بودد. پروژه ساخت قابی ۱۰۰ در ۴۰ فوتی از داستان های کتاب انجیل با تصویر بزرگی از صورت مسیح در مرکز آن بود.
دیگر کارهای استیند گلس نصب شده ای مثل آن چیزی که در کلیسای جامع ریم در فرانسه است، اندازه ی بزرگ تری دارد ولی تصاویر آن از تکه های کوچکتر استیند گلس ساخته شده است. این پنجره استیند گلس و ۱۶۱ قطعه آن که به صورت شعاعی نصب شده اند، تصویری واحد و یکدستی را نشان می دهند.
مجموعه کارگاه های جادسن با ۶۰ شرکت دیگر از جهان در این مناقصه رقابت می کرد. کواگلیاتا می گوید “من می دانستم که دقیقا همین مناقصه بهترین جا برای نمایش این تکنیک است”. اما شرکت، تجهیزات ساخت چنین کار بزرگی را نداشت. کارگاه اصلی آن ها خیلی کوچکتر از آن بود که چنین کار استیند گلس را بسازد و سوار کند. پس بنابه درخواست کواگلیاتا، شرکت به فضای کاری جدید ۷۰۰۰ فوت مربعی با شش کوره بزرگ منتقل شد.
پنجره استیند گلسداوید جادسن، مالک ۴۷ ساله شرکت، اذعان می کند که با تکنیک شیشه گداخته بر سر آینده شرکت قمار کرده است. او می گوید ” ما مناقصه را پذیرفته بودیم ولی هیات منصفه هنوز بر سر اینکه باید هزینه آن را پرداخت کند یا نه مردد بود”.
کواگلیاتا تخصص خود را به این پروژه جدید آورد و با سرپرست خلاق جادسن، یعنی تیم کری، کسی که طراحی و اجرای درب های استیند گلس با تصاویری پیچیده را انجام داده است، تیمی تشکیل داد.
فرآیند گداخت شیشه بسیار ساده است ولی تا آن زمان در هیچ پروژه با چنان مقیاس بزرگی مورد استفاده قرار نگرفته بود.
کری می گوید “شیشه گداخته در واقع توانایی ترکیب رنگ های مختلف شیشه های تزئینی است که آن ها را با هم ذوب می کنند تا تصویری را شکل دهند”.
مطالب مرتبط