اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی

لابی اولین فضایی است که در بدو ورود به ساختمان مشاهده می شود؛ از همین رو از منظر طراحی بسیار درخور بررسی و ارائه طرح و دکور است. از نظر روانشناسی محیطی، برخورد اولیه با یک فضا یا فرم در برداشت مطلوب یا نا مطلوب انسان تاثیر به سزایی دارد. کسی که برای اولین بار فضایی را درک می کند یا ساختمانی را می بیند، ادراکی را به ذهن خود منتقل می کند که تا مدت های طولانی با وی خواهد بود و به راحتی از حافظه او پاک نخواهد شد. از همین رو طراحی لابی ها جزء اولویت های طراحی داخلی است تا اولین دیدار هر فرد با یک ساختمان به صورتی خوشایند و مطلوب رخ دهد. حتی برای افرادی که برای چندمین بار است که وارد فضایی می شوند، احساس اولیه آنها از فضا با اهمیت است.

ایده پردازی در طراحی لابیفضای لابی ها باید گیرا، جذاب و زیبا باشد.در این صورت است که هم برای افرادی که برای بار اول از یک فضا دیدار می کنند و هم برای آنان که برای چندمین بار است، حس خوشایندی در ذهنشان ایجاد خواهد شد. لابی ها علاوه بر فضای رفت و آمد، فضایی برای انتظار محسوب می شوند؛ به همین دلیل لزوم جداسازی مناسب فضا اهمیت پیدا می کند. تعیین مسیر رفت و آمد به خصوص در لابی های بزرگ به نگاه ویژه ای نیاز دارد. در تعیین این مسیر باید به نکاتی همچون دیدن فضا از نگاه انسانی، ایجاد زیبایی های بصری همچون تقارن، ریتم، تکرار و تضاد در دید مخاطب، تشخیص فضاهای پر اهمیت و فضاهایی که بیشتر به چشم می آیند جهت استفاده مطلوب از آنان، و تلاش جهت ایجاد گشتالت مناسب برای انسان توجه کرد.

برای فضاهای انتظار و پذیرش نیز مسائلی همچون چیدمان، نوع مبلمان و تفکیک فضاها به فراخور مهمانان حائز اهمیت است. رنگ بندی، نور پردازی، بافت، تزئینات، متریال و دید در این فضا از جمله موضوعاتی است که باید به آنها توجه کرد. همچنین القای رنگ تعلیق، حس صمیمیت و حس آمیزی نیز ازمواردی است که در طراحی داخلی لابی شایسته به کار گیری است.

مطالب مرتبط