انسان و صنابع دستی

انسان از گذشته های دور هر زمان که از تامین نیازهای اولیه خود فارغ می شد شروع به زیبا سازی محیط اطراف خود می کرد این تلاش برای ساخت محیطی زیبا از نقاشیهای دیوار غارها آغاز می گشت تا امروز که همه ما محیط اطرافمان را با رنگها و وسایل مختلف تزیین می کنیم چرا که فطرت همه ما انسانها گرایش به زیبایی دارد و درک انژی حاصل از این زیبایی چه با علم به این موضوع باشد و چه تجربه ای ناخود آگاه , بر روح و روان ما تاثیر بسزایی دارد.

انسان و صنابع دستیاگر به آثار موزه ای خود بنگریم می بینیم که اجداد و نیاکان ما همیشه تلاش در ساخت مصنوعات پر کار و زیبا داشته اند و هیچگاه زیبایی را قربانی کاربرد نکرده اند چرا که به طور تجربی این موضوع را دریافته اند که زیبایی انرژی زاست.

امروزه گاه در شلوغی زندگی ماشینی فراموش می کنیم که چگونه از زیبایی نهفته در یک دست ساخته می توان انرژی گرفت و یا چگونه با دیدن زیبایی ساخته شده توسط یک انسان که روح خود را در اثرش تنیده است می توان با او هم نوا گشت . حضور یک تابلو نقاشی , نوشیدن آب در لیوانی دست ساز , راه رفتن بر قالی دست باف , استفاده از ظروف و کاسه های لعابدار دست ساز , دیدن خط نوشته های یک خوشنویس و صدها مورد دیگر یعنی حضور روح یک هنرمند در کنار ما , حضور کسی که خود از مسیرهای پر پیچ و خم زندگی عبور کرده , اثری خلق کرده , روح خود را در آن اثر گره زده و با سپردن اثر خلق شده خود حضورش و فکرش را به ما تقدیم کرده و چه بسیار انسان امروز نیازمند چنین احساسی در زندگی خود است .

مطالب مرتبط