استفاده از پله های شیشه ای در دکوراسیون

یکی از موارد بسیار جذاب برای طراحان دکوراسیون استفاده از پله هایی از جنس شیشه می باشداین پله های در مکان های لوکس زیاد دیده می شود این پله ها بسیار لوکس می باشند و بعضی از انها تا ۱۰۰ ملیون تومان قیمت دارند

اما برای کسانی که می خواهند با اخرین تکنولوژی ها اقدام به ساخت خانه بنمایند می توان با شیشه این پله ها را با قیمت مناسب تری ایجاد کرد

این پله های از ورقه های شیشه با مقاومت بالا ساخته شده اند و شبیه شیشه اتومبیل نمی باشند و می تواند حاوی مواد با کنتراست های مختلف باشد مثلا یک تکه چوب های انتیک با پوشش شیشه می تواند جالب باشد .

یک پله شیشه ای دارای پایه هایی برای محافظت می باشد این درحالیست که با استفاده از جداره های شیشه و استیل به دیوار محکم شده است که این میخ ها در دیوار مخفی می باشند و پله ها در این حالت کاملا شیشه می باشند .

بخاطر این شفافیت بنظر می آید این پله ها در هوا معلق می باشند و نور ر ابراحتی از خود عبور می دهند .

شیشه اتومبیلهمانطور که در بالا مشخص می باشد شفافیت پله ها باعث می گردد معماری و طراحی باهم تلفیق گردد . این شفافیت از بالا و پایین همه چی را نمایش خواهد داد  .

البته توجه داشته باشید برای ساختن این پله های نیاز به صفحات استیل خواهید داشت همچنین می بایست برای قابل دید بودن این پله ها از خطوطی بروی آن استفاده نمایید

شیشه اتومبیلبا نور طبیعی که از دو طرف به این پله ها می تابد این پله ها برای بزرگتر نشان دادن منزل کاملا مناسب می باشند این پله های امکان عبور بیشترین مقدار نور را در محیط می دهند .

شیشه اتومبیلاگر فضا  اجازه بدهد پله های شیشه ای باعث می شوند فضا بسیار پرنورتر و زیباتر بنظر آید همانطور که در عکس مشاهده می نمایید شیشه های اطراف و پله های شیشه ای باعث عبور بسیار زیاد نور در محیط می گردند .

شیشه اتومبیلالبته  این پله ها برای منظره های طبیعی و نورهای طبیعی نیز بسیار شیک می باشند حتی اگر پله های کاملا  شیشه ای نباشند این نور طبیعی از درون پله ها بداخل طلوع می کند

شیشه اتومبیلاین پله ها نیز از شیشه ساخته شده اند گرچه باعث عبور نور نخواهند شد اما زیبایی خاصی با تلالو نور محیط در این شیشه های نیلی رنگ به محیط اطراف خواهند داد

شیشه اتومبیل

حتی اگر به شیشه های شفاف برای پله های نیاز داشته باشید بهتر است بدانید شیشه ها همواره دارای یک ته مایه سبز رنگ می باشند که نتیجه اکسید آهن در شیشه می باشد این معمولا در شیشه های معمولی قابل مشاهده نمی باشد زیرا این شیشه ها بسیار باریک می باشند اما در این پله ها این رنگ کاملا قابل مشاهده خواهد بود .

شیشه اتومبیل

برای جلوگیری از این ته مایه رنگ سبز می توایند از این رنگ در دکوراسیون خود استفاده نمایید مثلا دکوراسیون خود را با آن ست نمایید

شیشه اتومبیل

شما براحتی می توانید به پله ها و شیشه های شکل های مختلف بدهید این مواد براحتی شکل می پذیرند و هر عنصر براحت می تواند با دیگری متصل شود

شیشه اتومبیلو بدلیل قوی بودن شیشه می توانید آنرا به شکل سیلندر در بیاورید و در اداره و خانه از زیبایی شیشه استفاده کامل بنمایید.

مطالب مرتبط