استفاده از طرح های راه راه در دکوراسیون

در این نمای زیبا و سفید استفاده از راه راه های خطی نمایی زیبا به خانه می دهد استفاده از رنگ هایی همچون قرمز و ابی و قهوه ای و یا سیاه می تواند استفاده نمایید استفاده پارچه های نخی ولینن نیز هم بسیار کاربردی و پر استفاده می باشند و بالشها یی با طرح های مختلف را نیز می توان در این طرح ها استفاده نمود.

طرح های راه راه در دکوراسیونمدل قدیمی ان چند خط در کنار هم بود که بسیار پر استفاده بوده است و یک خط پهن و در کناره های ان دو خط باریک کشیده می شده است.

طرح های راه راه در دکوراسیونامروزه استفاده از هر تعداد خط و با هررنگی و یا تلفیق چند رنگ را نیز راه راه می نامند این راه راه ها می توانند باریک کلفت و یا تلفیقی از انها باشند و رنگ ها و طرحهای مختلفی نیز دارا می باشند.

طرح های راه راه در دکوراسیونیکی از کاربردهای ان استفاده ان در روکش های مبل و تخت می باشد که برای اولین بار توسط خواهر پریش در سال ۱۹۴۰ استفاده شده است بخاطر این طرح ها برای پارچه های سنگین تر می باشد می توان از انها برای پوشاندن مبلمان های خانه و تخت ها استفاده نمود.

طرح های راه راه در دکوراسیونبرای پوشش پرده های خانه نیز می توانید از این نوع پارچه ها استفاده نمایید و نمایی زیبا به خانه خود بدهید در این عکس نیز از پرده های رنگی و راه راه استفاده شده است.

طرح های راه راه در دکوراسیونروکش های مبل یکی دیگر از جاهایی می باشد که بسیار کاربردی می توانید از ان استفاده نمایید البته در ذهن داشته باشید هرچه این خط ها بهم نزدیک تر باشند باعث ایجاد افکت هایی می شود که چشم افراد را اذیت می نماید بهتر است از افکت های درشت تری استفاده نمایید.

طرح های راه راه در دکوراسیونالبته استفاده از این نوع راه راه بسیار کاربردی و جالب می باشد و باعث می شود نمایی جالب به محیط خانه شما داده شود.

طرح های راه راه در دکوراسیوندر این طرح ساده نیز از ان استفاده شده است .

طرح های راه راه در دکوراسیون

مطالب مرتبط