استفاده از رنگ های مغناطیسی و اهنربایی

نقاشی یک اتاق اولین کاری است که برای تبدیل یک فضا از حالتی به حالت دیگر استفاده می شود بعدها انواع مختلفی از رنگ ها در طراحی دکوراسیون ایجاد شدند که این رنگ ها می توانستند طرح های مختلفی را در زمینه خود داشته باشید و دارای ذرات ریز درشتی نیز در خود باشند.

رنگ های مغناطیسی و اهنرباییرنگ های مغناطیسی و اهنرباییاین رنگها می بایست بخوبی قبل از مصرف هم زده شوند و مخلوط کاملا مناسبی از ان نیز تهیه گردد و هر ۳۰ دقیق ه می بایست اقدام به میکس کردن مجدد ان بنمایید البته قبل از استفاده از این رنگ ها حتما می بایست بدانید که برای رسیدن به چه نتیجه ای از چه نوع از این رنگ ها استفاده نمایید این رنگ ها دارای زراتی در خود می باشند که به دیوار خاصیت اهنربایی می دهند و می توانید تمامی وسایل اهنی را براحتی به دیوار متصل سازید.

رنگ های مغناطیسی و اهنرباییاهنرباهای قوی مثل نودیمیم بسیار نادر هستند و برای چسباندن پونز و وسایل فلزی بسیار اسان می باشند اما برای کودکان کم سن سال ممکن است خطرناک باشند.

رنگ های مغناطیسی و اهنرباییاهنرباهای معمولی خیلی قوی نمی باشند و تنها می توانید برای چسباندن کاغذ و حروف الفبای فلزی بروی انها استفاده نمایید.

رنگ های مغناطیسی و اهنرباییبهترین نتیجه را بروی دیوارهای صاف و اهنربایی خواهید داشت.

رنگ های مغناطیسی و اهنرباییبدلیل اضافه شدن ذرات اهنی در رنگ طریقه ترکیبات و رنگ امیزی همانند رنگ عادی نخواهد بود و همچنین این نوع رنگ ها از روی پوست و اجسام بسختی پاک می گردند می بایست از دستکش و لباس پوشیده برای رنگ امیزی اتاق ها استفاده کنید.

رنگ های مغناطیسی و اهنربایینقاشان حرفه ای پنج تا هشت لایه بسیار نازک از رنگ را بروی یک سطح می پاشند تا به رنگ مورد نظر خود دست پیدا کنند اما می بایست حداقل ۳ لایه را بپاشید و بین هر بار رنگ امیزی نیز ۳۰ دقیقه صبر نمایید تا هر لایه رنگ خشک شده و سپس لایه رنگ بعدی را بزنید

مطالب مرتبط