استفاده از درهای شیشه ای در دکوراسیون منزل

شاید گاهی زمانیکه در خانه هستید حس می نمایید که رهگذران از کوچه و خیابان که از کنار خانه شما رد می شوند بداخل خانه شما نگاه می کنند و اهنگ و رادیویی که به آن گوش فرا می دهید از حریم خانه خارج شده و در اطراف خانه نیز شنیده می شود

یک در آهنی برای جلوی خانه مشکل شما را حل خواهد کرد ، البته این نوع درها خیلی از دیدگاه مهمانان و نور رسانی به منزل نقش خوبی را ایفا نمی نمایند . بهمین دلیل می خواهیم مقداری طرح شیشه در آن اضافه نماییم تا هم امنیت و حفظ حریم شخصی انجام شود و هم نقش یک در را بخوبی ایفا نماید.

یکی از بهترین راه ها برای این مورد استفاده از درهای شیشه ای می باشد اگر شما در خانه ای اجاره ای یا رهنی حضور دارید می توانید با استفاده از اسپری شیشه و فیلم های مات کننده شیشه این مورد را اجرا فرمایید

درهای شیشه ای

از انجاییکه شما نمی توانید یک سوراخ وسط شیشه ایجاد نمایید می توانید مقداری از این فضای شیشه ای را مات ننمایید تا از ان برای شناسایی افراد پشت در استفاده شود در این عکس این قسمت را با عدد پر شده است .

یکی دیگر از مواردمورد استفاده کاغذ های مات کننده طرح دار می باشد استفاده از این طرح ها با تلفیق شدن با نورها باعث ایجاد یک شکل سه بعدی خواهد شد. زیبایی و رعایت حریم شخصی را با یک طرح ساده رعایت نمایید.

درهای شیشه اییکی از گزینه های دیگر شما استفاده از درهای شیشه ای طرح دار می باشد با طرح خود این عکس ها می توانند نور را شکسته و افکت زیبایی به در ورودی شما بدهند .

اگر در انتخاب شیشه خود مشکل دارید می توانید براحتی از تمامی شیشه های موجود مانند شکل در در خود استفاده نمایید

درهای شیشه ایاستفاده از درهای چوبی بهمراه استفاده از کناره های شیشه ای بشما اجازه می دهد فضای اصلی درب آهنی و چوبی باشد و در کناره های آن شیشه باشد

یکی از هوشمندانه ترین طرح ها  این می باشد که مستقیما درب به خیابان باز نشود و درب  خانه با یک زاویه بصورت غیر مستقیم از خیابان باز گردد

درهای شیشه ای

این خانه از یک نمای زیبای چوبی برای محدود کردن دید افرادی که از خیابان بداخل خانه نگاه می کنند استفاده شده است همچنین درب پارکینگ نیز با استفاده از شیشه ای مات محدود شده است این نما باعث حفظ حریم شخصی خانه و همچنین و فاصله بین خیابان و خانه می گردد.

درهای شیشه ای

در این خانه از یک حریم شیشه ای مات برای محافظت از حیاط استفاده شده و همچنین درخت ها و گیاهان اطراف خانه علاوه بر زیبایی محدودیت در دید نیز ایجاد می نماید

درب حیاط نیز بسیار موثر است می توانید از یک درب برای فضای حیاط خود استفاده نمایید این مورد همانند قصر ها می باشد این درب آهنی از ورود افراد ناشناس به محیط حیاط شما جلوگیری می نماید

شاید درب آهنی و چوبی بنظر شما زیاد سخت گیرانه است می توانید از پرده استفاده نمایید . براحتی دم در ورودی دو پرده گزاشته و در شب ها این پرده ها را بکشید و نمای داخل خانه را از دید افراد بیرون فیلتر نمایید

یک نوع دیگر از این موارد استفاده از درب های کابینی با یک تکه شیشه و درب آهنی می باشد که می توانید قسمت شیشه آنرا با یک پرده محدود نمایید.

مطالب مرتبط