استفاده از بلور و گلدان های شیشه ای

شاید به محض فکر به شیشه بیاد تمیزی بیفتید اما هیچ وقت فراموش ننمایید که رنگ های شیشه ها زیبایی را به خانه شما ارمغان می آورند شاید یک تکه شیشه دست ساز و یا تنها دبه ای از مربا باشد اما این شیشه های رنگی می توانند کاربردهای مختلی داشته باشند حتی می توانید از شیشه ها را پر از مواد مختلف بنمایید تلالو نور خورشید در این شیشه ها باعث ایجاد افکت های مختلفی خواهد شد.

استفاده از بلور و گلدان های شیشه ایرسیدن به افکت رنگین کمان شاید بسیار سخت باشد اما با استفاده از شیشه های رنگی می توانید این افکت را به منزل خود بیاورید شیشه های مختلفی را جمع اوری نمایید و در معرض نور افتاب و پنجره قرار دهید رنگین کمانی از رنگ ها را خواهید دید.

استفاده از بلور و گلدان های شیشه ایمی توانید از شیشه های بلند و نازک در دکور خود استفاده نماید این شیشه های نمایی رنگی به دیوار شما خواهند داد.

استفاده از بلور و گلدان های شیشه ایدر این دکور آشپزخانه فرد تعداد زیادی شیشه و گلدان تزیینی را با دکور تلفیق کرده و در قفسه هایی زیبا جای داده که نمایی بسیار زیبا و فریبنده به محیط داده است.

استفاده از بلور و گلدان های شیشه ایدر این تصویر نیز از تکه گلدان های زیبا در نقاط دستشویی و توالت استفاده شده است.

استفاده از بلور و گلدان های شیشه ایشاید اصراف در همه چیز بد نباشد در این نما از تعداد زیادی گلدان و شیشه وبلور در محیط اتاق نشیمن استفاده شده است که نمایی زیبا به محیط خانه شما خواهد داد اما بیاد داشته باشید ترکیب رنگی بسیار مهم می باشد.

استفاده از بلور و گلدان های شیشه ایزمانیکه از شیشه های خاص با رنگ های جذاب استفاده می کنید امکان ندارد دکوراسیون بهم بخورد همواره استفاده از ظروف شیشه ای باعث ایجاد افکت های بسیار زیبایی در محیط خانه می گردد.

استفاده از بلور و گلدان های شیشه ایدر این عکس نیز روی دراورهای و محیط خالی روی ان با استفاده از دو گلدان خالی زرد و نارنجی پر شده که نمایی زیبا به  این فضا داده است.

مطالب مرتبط