اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی

اجرای گنبد شیشه ای با فرم بیضی در سقف پنت هاووس برج باغ سفیر واقع در خیابان فرمانیه .

گنبد شیشه ایاین پروژه با استفاده از شیشه های استین گلس ساخته و اجرا شده است . طراحی فضای داخلی به نحوی بوده است که شیشه ها با طرحی هندسی و ساده ساخته شده اند و تنها از شیشه های سندبلاست , اسیدشور و شیشه های تراشدار کریستالی استفاده شده است .

گنبد شیشه ایبا توجه به دشواریهای اجرای فرم بیضی این پروژه با اجرای دقیق و ظرافت بسیار اجرا شده و بر روی سازه فلزی خود نصب گردیده است .

گنبد شیشه ای

مطالب مرتبط