اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر

پارکینگ ها معمولا مکانهای تاریکی هستند که متریالی درخشان می تواند به روشنایی و رفلکس نور اتومبیلها در آنجا کمک نماید .به همین جهت بر روی دیوار پارکینگ این مجتمع که به شکل قاب تعبیه شده بود طرح ساده ای طبق نظر کارفرمای پروژه با تکنیک کاشی شکسته اجرا و نصب گردید .

اجرای کاشی شکسته در کارگاه بر روی توری مخصوص انجام شده و سپس در محل نصب گردید .

کاشی شکستهکاشی شکسته

مطالب مرتبط