ابزار و مواد فیوزگلس

نام محصول : 

رنگهای مخصوص شیشه جهت تکنیک همجوشی شیشه با تنوع بیش از ۳۰ رنگ مختلف

درجه حرارت پخت : ۶۵۰ درجه تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد

حداقل میزان سفارش : ۱۰۰ گرم

نام محصول :

روغن هریوس مخصوص ترکیب با رنگهای پخت بالا

حداقل میزان سفارش : ۵۰۰ گرم

 

نام محصول :

مواد مخصوص ساخت قالب با مقاومت حرارتی ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد

شامل : سرامیک برد , پتو , پیپر و نخ

 

مطالب مرتبط