آینه های لوکس و دکوراتیو

وجود آینه در فضاهای مختلف ضرورتی غیر قابل اجتناب است . سرویسهای بهداشتی , اتاق خواب و ورودی ساختمان یا آپارتمان محلهایی هستند که آینه در آنها خود نمایی می کند . سالنهای پذیرایی , راهرو و لابی ساختمان نیز می تواند با داشتن آینه زیباتر به نظر آید . ولی انتخاب آینه امری مهم است . این محصول زیبا و کاربردی در عین حال می تواند بسیار لوکس و دکوراتیو نیز باشد . آینه های لوکس آنقدر می توانند در فضای اطراف خود تاثیر گذار باشند که در بیننده احساسی از لوکس بودن و متفاوت بودن فضا ایجاد نمایند .

آینه عمودی با حاشیه ای از آینه های کوچک تراشدار .

آینه های لوکسآینه سرویس بهداشتی با حاشیه تراش .

آینه های لوکسآینه حجمی در اتاق خواب .

آینه های لوکسپارتیشن و جداکننده فضا با آینه های برش خرده و مشبک .

آینه های لوکسآینه های کوچک تراش دار بر روی دیوار راهرو .

آینه های لوکسآینه تراشدار با قاب نصب شده بر روی دیوار اتاق خواب .

آینه های لوکسآینه کهنه کاری نصب شده بر روی دیوار شومینه.

آینه های لوکس

مطالب مرتبط