آینه دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح الماس تراش

 

کد محصول : M60

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۰*۸۰ سانتیمتر

 وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در راهرو , ورودی منزل , سرویس بهداشتی و …. .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح نواری

 

کد محصول : M61

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۰*۸۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در راهرو , ورودی منزل , سرویس بهداشتی و …. .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح بامبو

 

کد محصول : M62

مشخصات محصول :

 ابعاد :۸۰*۱۰۰سانتیمتر

وزن : ۸ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد :  قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , ورودی ساختمان و … .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح حباب

 

کد محصول : M63

مشخصات محصول :

ابعاد : ۶۰*۸۰ سانتیمتر

وزن : ۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در سرویسهای بهداشتی و … .

زمان سفارش : ۷ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح شکاف چوب

 

کد محصول : M65

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۰*۸۰سانتیمتر

وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد :  قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح اسلیمی

 

کد محصول : M66

مشخصات محصول :

ابعاد : ۴۰*۶۰سانتیمتر

وزن : ۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در سرویس بهداشتی و … .

زمان سفارش : ۷ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح استیند

 

کد محصول : M67

مشخصات محصول :

ابعاد :۵۰*۷۰سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح شکوفه

 

کد محصول : M68

مشخصات محصول :

 ابعاد : ۱۰۰*۱۲۰

 وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه پلکسی سفید

موارد کاربرد : در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول :  آینه دکوراتیو طرح بادبزنی

 

کد محصول : M69

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۱۲۰ سانتیمتر

وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح دوایر

 

کد محصول : M70

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۰*۱۵۰سانتیمتر

وزن : ۲۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد :  قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح بشقابی

 

کد محصول : M71

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۳۰ سانتیمتر

وزن : ۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

مطالب مرتبط