آنچه که در مکان یابی TV ROOM مورد اهمیت است

گاهی ممکن است محل قرارگیری تلوزیون در نشیمن در نظر گرفته شود تا در حین دور هم نشینی اعضای خانواده بتوان به تماشای تلوزیون نیز پرداخت؛ گاهی این فضا بین فضای نشیمن و پذیرایی است تا استفاده کنندگان از نشیمن و پذیرایی به آن اشراف بصری داشته باشند؛ گاهی نیاز فضایی اختصاصی برای آن در نظر گرفته می‌شود که صرفا مختص تماشای تلوزیون است. حتی بنا به عادت های متداول، برخی در هنگام غذاخوردن، نیاز به تماشای تلویزیون دارند که در این صورت باید جای گیری تلوزیون طوری باشد که از محل قرار گیری میز ناهار خوری بتوان تلویزیون تماشا کرد.

محل قرارگیری تلوزیونتمام موارد ذکر شده به رفتار شناسی اعضای خانواده بستگی دارد. محل قرارگیری تلوزیون نیاز به مکان یابی دارد. در این مکان یابی نور و انعکاس نور قطعا باید مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال محل قرارگیری تلویزیون نباید روبروی پنجره در نظر گرفته شود تا انعکاس نور در صفحه آن تماشای تلویزیون را زننده نکند. در فضایی که تلویزیون قرار می گیرد، نورهای مصنوعی نیز باید با دقت بالایی انتخاب می شوند. بطور کلی نورهای کم رمق در اتاق تلوزیون می تواند به فضاسازی کمک شایانی نماید و تماشای تلوزیون را لذت بخش کند. پیشنهاد می شود که دیوار پشت تلوزیون در عین زیبایی، شلوغ و آشفته نباشد تا تمرکز بصری را به سمت تلویزیون سوق دهد.

مطالب مرتبط