آموزش کاشی شکسته

کاشی شکسته ( سرامیک شکسته یا موزاییک شکسته ) هنری است زیبا که مراحل ساخت آن بسیار لذت بخش است و هر شخص علاقمندی می تواند در محیط خانه به سادگی این هنر را انجام دهد .

در اینجا قصد داریم مراحل ساخت آن را با طرحی ساده برای علاقمندان به یادگیری آموزش دهیم .

مرحله ۱ : طراحی طرح

کاشی شکستهمرحله ۲ : انتخاب کاشی

کاشی شکستهمرحله ۳ : شکستن کاشی

کاشی شکستهمرحله ۴ : تفکیک کاشیهای مناسب

کاشی شکستهمرحله ۵ : چیدمان کاشی بر روی طرح

کاشی شکستهمرحله ۶ : چسباندن کاشیها بر روی زیر کار

کاشی شکستهمرحله ۷ : ریختن ملات و پر کردن درزها

کاشی شکستهمرحله ۸ : پاک کردن اضافه ملات

کاشی شکستهمرحله ۹ : اتمام کار

کاشی شکستهنمونه ای از اجرای کاشی شکسته دیواری توسط استاد کار

کاشی شکسته

مطالب مرتبط