مرور برچسب

نقاشی سقفی

نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه

استفاده از نقاشیهای هنری و دستی یکی از نیازهای تزیینات ساختمانی است این موضوع در ساختمانهایی با معماری کلاسیک می تواند بسیار مناسب باشد .زیر سازی اولیه بر روی دیوار و یا سقف این امکان را فراهم می سازد تا هنرمند بتواند هر تصویری را بر…