مرور برچسب

شیشه های تیفانی

برجسته ترین هنرمند عرصه شیشه

میلنی مدیر اجزایی شرکت UrbanGlass است، که از زمان تاسیسش در سال 1977، از کارگاه های سرامیک سازی دورافتاده در SoHo به بزرگترین کارگاه شیشه گری عمومی در آمریکا بدل شده است. (موسسات دیگری مثل موزه شیشه استیند گلس و موزه شیشه ای سوئدی نیز رونق…

سقف های کاذب شیشه ای با تکنیک تیفانی و استیند گلس

شاید شما نیز با شنیدن نام  شیشه های تیفانی و استیند گلس، تنها به یاد درب ها و پنجره ها و نهایتا نورگیرهای شیشه ای تیفانی و استیند گلس بیفتید که در امکان مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.لیکن همان طور که می داندی، تکنیک تیفانی و استیند…