مرور برچسب

سبک فرانسوی

استفاده از دکوراسیون بشیوه فرانسوی

نوع فرانسوی هر چیزی با انواع دیگر ان متفاوت است این مورد در رابطه با دکوراسیون داخلی نیز صدق می کند شما می توانید یک خانه با سبک فرانسوی ایجاد نمایید نوع فرانسوی یکی از ساده ترین و جالبترین حالت های ان می باشداستفاده از وسایل انتیک و جنس…