مرور برچسب

رنگ مغناطیسی

استفاده از رنگ های مغناطیسی و اهنربایی

نقاشی یک اتاق اولین کاری است که برای تبدیل یک فضا از حالتی به حالت دیگر استفاده می شود بعدها انواع مختلفی از رنگ ها در طراحی دکوراسیون ایجاد شدند که این رنگ ها می توانستند طرح های مختلفی را در زمینه خود داشته باشید و دارای ذرات ریز درشتی…