مرور برچسب

حل مشکلات طراحی

نکات مهم در انتخاب پرده در دکوراسیون خانه-قسمت اول

پرداخت صدها شاید هزاران تومان برای تغییرات دکوراسیون شاید تنها کاری باشد که همه انجام می دهند و هیچ کس هم به جزئیات کار توجهی ندارد باید توجه داشته باشید که همواره برای چه خرج انجام می دهید و چرا این خرج ها را انجام می دهید با هر سرمایه…

پنج روند که به حل مشکلات کمک می کند-قسمت دوم

اگرچه گذاشتن میز ناهار خوری داخل آشپزخانه سنتی است ، و اینکار محدود به اتاق های دیگر نمی شود . سبک های میز های ناهار خوری از روستایی تا معاصر همگی سنتی به حساب می آیند . یک میز چوبی سنتی یک عنصر آسایش و راحتی را به آشپزخانه معاصر اضافه می…