مرور برچسب

الگو در دکوراسیون

استفاده از الگو ها و طرح ها در دکوراسیون

 اگر شما عاشق رنگ های طبیعی و یا رنگ های دیگر باشید بیاد داشته باشید الگو های دیواری یکی از بهترین روش ها برای ایجاد فضا در اتاق شما می باشند در زیر نمونه هایی از طرح ها و الگو های دیواری اورده شده که شاید خوشتان بیاید. تکرار یک طرح در…