لینک تلگرام ایراچی
لینک اینستاگرام ایراچی
 

نام محصول : شیشه لاکوبل رنگی  - آبی

کد محصول : cab 1

مشخصات محصول : 

       رنگ بندی در 40 رنگ متفاوت

شیشه رنگ و لمینیت

مقاوم در برابر ضربه

قابل اجرا در ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت آشپزخانه, درب کمد , صفحات رویه کابینت و ... .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  - طرح قرمزمشکی

کد محصول : Cab 2

مشخصات محصول : 

 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

 

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و ... .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  - طرح علفزار

کد محصول : Cab 3

مشخصات محصول : 

 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

 

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و ... .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  - طرح آفریقا

کد محصول : Cab 4

مشخصات محصول : 

 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

 

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و ... .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  - طرح غروب

کد محصول : Cab 5

مشخصات محصول : 

 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

 

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و ... .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  - طرح موج

کد محصول : Cab 6

مشخصات محصول : 

 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

 

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و ... .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه لاکوبل رنگی  - قرمز

کد محصول : Cab 7

مشخصات محصول : 

       رنگ بندی در 40 رنگ متفاوت

شیشه رنگ و لمینیت

مقاوم در برابر ضربه

قابل اجرا در ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , درب کمد , صفحات رویه کابینت و ... .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  - طرح پیچک

کد محصول : Cab 8

مشخصات محصول : 

 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

 

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و ... .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  - طرح درخت

کد محصول : Cab 9

مشخصات محصول : 

 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

 

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و ... .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه لاکوبل رنگی  - سفید

کد محصول : Cab 10

مشخصات محصول : 

       رنگ بندی در 40 رنگ متفاوت

شیشه رنگ و لمینیت

مقاوم در برابر ضربه و ضد خش

قابل اجرا در ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , درب کمد , صفحات رویه کابینت و ...

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


کابینت آشپزخانه


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


کابینت لوکس آشپزخانه


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


شیشه درب کابینت


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


کاشی شیشه ای طرحدار


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


پنجره های دکوراتیو منقوش


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


شیشه های دکوراتیو پنجره


شیشه درب کابینت


شیشه رنگی ما بین کابینت


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


ابزار و مواد فیوز گلاس