لینک تلگرام ایراچی
لینک اینستاگرام ایراچی
   

 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح سایه

کد محصول : W41

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک ویترای

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

 

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و ... .

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

   

 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح موج

کد محصول : W42

مشخصات محصول : 

             ابعاد :     

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک گودبرداری

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

 

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و ... .

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح باران

کد محصول : W43

مشخصات محصول : 

             ابعاد :    

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک ویترای

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

 

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و ... .

زمان سفارش :5

روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح صخره

کد محصول : W44

مشخصات محصول : 

             ابعاد :    

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک گود و اسید

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

 

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و ... .

زمان سفارش :5 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح سنگ

کد محصول : W45

مشخصات محصول : 

             ابعاد :    

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک حکاکی

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

 

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و ... .

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح رود

کد محصول : W46

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک اسیدکاری

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

 

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و ... .

زمان سفارش : 5 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

نام محصول : شیشه  دکوراتیو پنجره طرح نواری

کد محصول : W47

مشخصات محصول : 

             ابعاد :     

شیشه تزیینی پنجره با تکنیک گودبرداری

قابل نصب در پنجره  فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

 

موارد کاربرد : پنجره های  ورودی , پنجره های  لابی , پنجره های فضاهای داخلی ساختمان , پنجره های دکوراتیو سرویسهای اتاق خواب , پارتیشن بندی و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                          

 

همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


محصول - شیشه تزیینی پنجره


تابلو های شیشه ای چند لته


شیشه رنگی ما بین کابینت


فروش چرخ سفا لگری


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


سقف کاذب شیشه ای


جعبه شیشه ای تیفانی


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


شیشه درب کابینت


ابزار و مواد فیوز گلاس


کاشی شیشه ای طرحدار


آینه تراشدار دیواری


پنجره های دکوراتیو


آینه آنتیک و کهنه کاری


پنجره های دکوراتیو منقوش