لینک تلگرام ایراچی
لینک اینستاگرام ایراچی
 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح چهار پر

کد محصول :DK1

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح ترنج

کد محصول :DK2

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح لوزی

کد محصول :DK3

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*90 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح گل و مرغ

کد محصول :DK4

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*50 سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه قطعات شیشه طرحدار کوره ای

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح گل و مرغ

کد محصول :DK5

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*50 سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه قطعات شیشه طرحدار کوره ای

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح بافت دار

کد محصول :DK6

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه کوره ای بافت دار

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح مربع

کد محصول :DK7

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*60 سانتیمتر

شیشه فیوز گلس طرحدار

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح گل

کد محصول :DK8

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*60 سانتیمتر

شیشه دست ساز تیفانی

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح هندسی

کد محصول :DK9

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*60 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح شطرنجی

کد محصول :DK10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*80 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح انگور

کد محصول :DK11

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*90 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک تیفانی

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح کلاسیک

کد محصول :DK12

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 20*60 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح مدرن

کد محصول :DK13

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*20 سانتیمتر

شیشه طرحدار تیفانی

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح لاله

کد محصول :DK14

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*35سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح هندسی رنگی

کد محصول :DK15

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح سنگ

کد محصول :DK16

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*90 سانتیمتر

شیشه کوره ای به همراه فیوز قطعات شیشه

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

معرق شیشه :: استین گلاس


کابینت لوکس آشپزخانه


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


محصول - شیشه تزیینی درب


آموزش استین گلاس در 10 گام


دربهای شیشه ای تیفانی


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


کاشی شیشه ای طرحدار


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


پنجره های دکوراتیو


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


پنجره های دکوراتیو منقوش


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


شیشه های دکوراتیو پنجره


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


محصول - شیشه تزیینی پنجره


شیشه تیفانی


شیشه رنگی ما بین کابینت


شیشه درب ورودی


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


جعبه شیشه ای تیفانی


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


ابزار و مواد فیوز گلاس


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


گنبد شیشه ای


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


سقف کاذب شیشه ای


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


شیشه درب کابینت


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


ساخت گنبد شیشه ای پروژه بانک توسعه صادرات - استیند گلس و تیفانی


کابینت آشپزخانه


گنبدهای شیشه ای تزئینی استین گلس و تیفانی