لینک تلگرام ایراچی
لینک اینستاگرام ایراچی
 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح چهار پر

کد محصول :DK1

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح ترنج

کد محصول :DK2

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح لوزی

کد محصول :DK3

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*90 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح گل و مرغ

کد محصول :DK4

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*50 سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه قطعات شیشه طرحدار کوره ای

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح گل و مرغ

کد محصول :DK5

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*50 سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه قطعات شیشه طرحدار کوره ای

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح بافت دار

کد محصول :DK6

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه کوره ای بافت دار

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح مربع

کد محصول :DK7

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*60 سانتیمتر

شیشه فیوز گلس طرحدار

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح گل

کد محصول :DK8

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*60 سانتیمتر

شیشه دست ساز تیفانی

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح هندسی

کد محصول :DK9

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*60 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح شطرنجی

کد محصول :DK10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*80 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح انگور

کد محصول :DK11

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*90 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک تیفانی

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح کلاسیک

کد محصول :DK12

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 20*60 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح مدرن

کد محصول :DK13

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*20 سانتیمتر

شیشه طرحدار تیفانی

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح لاله

کد محصول :DK14

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*35سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح هندسی رنگی

کد محصول :DK15

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح سنگ

کد محصول :DK16

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*90 سانتیمتر

شیشه کوره ای به همراه فیوز قطعات شیشه

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

معرق شیشه :: استین گلاس


دربهای شیشه ای تیفانی


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


کاشی شیشه ای طرحدار


آموزش استین گلاس در 10 گام


پنجره های دکوراتیو


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


پنجره های دکوراتیو منقوش


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


شیشه های دکوراتیو پنجره


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


محصول - شیشه تزیینی پنجره


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


شیشه رنگی ما بین کابینت


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


شیشه تیفانی


جعبه شیشه ای تیفانی


شیشه درب ورودی


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


ابزار و مواد فیوز گلاس


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


گنبد شیشه ای


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


سقف کاذب شیشه ای


ساخت 2 گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - بندر عباس مسجد جابری


شیشه درب کابینت


ساخت گنبد شیشه ای پروژه بانک توسعه صادرات - استیند گلس و تیفانی


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


گنبدهای شیشه ای تزئینی استین گلس و تیفانی


کابینت آشپزخانه


گنبد شیشه ای استیند گلس رنگی - پروژه چیتگر


کابینت لوکس آشپزخانه


گنبد شیشه ای استیند گلس - پروژه شهرک غرب


محصول - شیشه تزیینی درب