لینک تلگرام ایراچی
لینک اینستاگرام ایراچی
گالری گنبدهای شیشه ی باتکنیک استین گلاس
پیشنهادی از تکنیک استین گلس جهت سازه های ابعاد بسیار بزرگ
پیشنهادی از تکنیک استین گلس جهت سازه های ابعاد بسیار بزرگ
   
گنبد استین گلس کار شده بر روی سقف راه پله داخلی
گنبد استین گلس کار شده بر روی سقف راه پله داخلی
   
گنبد استین گلس با نقوش  کلاسیک و شیشه های تراشدار
گنبد استین گلس با نقوش کلاسیک و شیشه های تراشدار
   
گنبد شیشه ای استین گلس بر روی راه پله داخلی منزل
گنبد شیشه ای استین گلس بر روی راه پله داخلی منزل
   
گنبد استین گلس در فضای داخلی منزل ساخته شده با شیشه های رنگی
گنبد استین گلس در فضای داخلی منزل ساخته شده با شیشه های رنگی
   
گنبد استین گلس با شیشه های رنگی در فضای داخلی
گنبد استین گلس با شیشه های رنگی در فضای داخلی
   
سازه محدب شیشه ای استیند گلس
سازه محدب شیشه ای استیند گلس
   
گنبد استیند گلس با مرکز برجسته
گنبد استیند گلس با مرکز برجسته
   
سقف کاذب استین گلس با طرح سنتی و مدرن
سقف کاذب استین گلس با طرح سنتی و مدرن
   
گنبد استیند گلس با استفاده از شیشه های ساده و تراشدار
گنبد استیند گلس با استفاده از شیشه های ساده و تراشدار
   
گنبد استیند گلس در فضای بیرونی با آب بند بیرونی
گنبد استیند گلس در فضای بیرونی با آب بند بیرونی
   
گنبد شیشه ای نصب شده در فضای نورگیر به شکل مربع
گنبد شیشه ای نصب شده در فضای نورگیر به شکل مربع
   
سقف نورگیر فضای داخلی با تکنیک استین گلس همراه با نور پردازی
سقف نورگیر فضای داخلی با تکنیک استین گلس همراه با نور پردازی
   
گنبد استین گلس با نقوش گوتیک و شیشه های رنگی
گنبد استین گلس با نقوش گوتیک و شیشه های رنگی
   
گنبد شیشه ای در سقف ووید به همراه نور طبیعی
گنبد شیشه ای در سقف ووید به همراه نور طبیعی
   
شیشه های منقوش استیند گلس در سقف فضای داخلی
شیشه های منقوش استیند گلس در سقف فضای داخلی
   
گنبد استین گلس با نقوش ایرانی در فضای داخلی منزل
گنبد استین گلس با نقوش ایرانی در فضای داخلی منزل
   
گنبد طرحدار شیشه ای با طرحی کلاسیک و ساده
گنبد طرحدار شیشه ای با طرحی کلاسیک و ساده
   
Displaying results 1-18 (of 40)
Page:1 - 2 - 3« Back | Next »